Johanna Theander, „Anton Hening på Magasin 3“ www.konsten.net, 17.09.2012